`Türk Konseyi Ülkeleri: Altyapı, Ticaret, Lojistik ve Ulaştırma` konulu rapor yayınlandı.

"Türk Konseyi Ülkeleri: Altyapı, Ticaret, Lojistik ve Ulaştırma" konulu Rapor, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi`nin (SAM) özel yayın serisi olarak İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bahsekonu rapor SAM`ın Ekonomik Analiz ve Global İşler bölümünde araştırma görevlisi olan, aynı zamanda Londra SOAS Universitesinde doktora çalışması yapan Mahir Humbatov ve Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr.Kazım Sarı tarafından kaleme alınmıştır.
 
Bu rapor Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk dili konuşan ülkelerin lojistik ve ulaşım potansiyellerini ortaya koymayı amaçlamakta, söz konusu ülkelerin ticari ve ekonomik ilişkileri, mevcut altyapı projeleri ve yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan umut verici altyapı geliştirme programlarına ışık tutmaktadır.
 
Bu çalışma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan`ın ortak faaliyetleri sonucunda Türk dili  konuşan ülkelerin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarındaki önemi ve dünyadaki jeopolitik ve jeo-ekonomik değişimlerin ardından bu ülkelerin jeostratejik önemi üzerine kapsamlı bir incelemeye odaklanmaktadır .
 
Bu ortak rapor yazma fikri, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaya atılmış olup,  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Türk Konseyi bünyesindeki işbirliği çerçevesinde desteklenmiştir.
 
Rapor aşağıdaki linkten indirilebilir: