“Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” konulu uluslararası Konferansın II. Paneli ve “Case Study”