15. Yüzyıla kadar Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı Taslağı Uzmanlar Nihai Toplantısı` 27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile sona ermiştir.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Konseyi heyetinin katıldığı, Uluslararası Türk Akademisi himayesinde Astana’da düzenlenen ‘15. Yüzyıla kadar Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı Taslağı Uzmanlar Nihai Toplantısı` 27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile sona ermiştir.
 
Toplantı sırasında Üye Ülkelerin  eğitim bakanlıklarının temsilcileri ve uzmanları, ortak Türk tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak olan Ortak Türk Tarihi Ders Kitabındaki değişiklik önerilerini teferruatlı bir şekilde ele alarak, son hali üzerinde mutabık kalmışlardır.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman, Uluslararası Türk Akademisine ve Üye Ülkelerin temsilcilerine, ders kitabının hazırlanması için verdikleri değerli katkılardan dolayı şükranlarını dile getirerek, Türk dünyasının genç nesillerini daha da yakınlaştırmak üzere Ortak Türk Coğrafya ve Ortak Türk Edebiyatı Ders Kitapları projelerinin gerçekleştirilmesini  umduğunu belirtmiştir.
 
Genel Sekreter Yardımcısına Türk Konseyi Proje Direktörleri Zhylduz Uzakova, Özge Pan, Farid Damirli ve Yedil Mirzakhanov eşlik etmiştir.