Haber Arşivi

Türk Keneşi heyeti Orhun Sürecinin hayata geçirilmesi ve Türk Keneşi Üniversiteler Birliği arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programının başlatılmasına yönelik olarak Azerbaycan’da yürütülen saha ziyaretini tamamlamışlardır.
Türk Keneşi heyeti Orhun Sürecinin hayata geçirilmesi ve Türk Keneşi Üniversiteler Birliği arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programının başlatılmasına yönelik olarak Azerbaycan’da yürütülen saha ziyaretini tamamlamışlardır.

23 Eylül 2016 tarihinde, Türk Üniversiteler Birliği Orhun Süreci projesi kapsamında Birliğe Azerbaycan tarafından üye olan üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ve uzmanları ile toplantılar yapılmıştır.

Türk Keneşi Türk Üniversitler Birliği 2. Genel Kurulunda alınan kararlar uyarınca, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman Başkanlığında, Proje Direktörleri Zhyldyz Uzakova, Zamin Aliyev, Ali Çiviler ve Mehmet Şefik Yurtçiçek’ten oluşan Türk Üniveriteler Birliği teknik heyeti, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Abel Maharramov, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gulchohre Mammadova, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Rahime Gabulova ile bu üniversitelerin Bologna ve Erasmus programları uzmanlar ile biraraya gelimişlerdir.

Toplantılar boyunca, Türk Üniversiteler Birliği’nin faaliyetlerinin artırılması ve tanıtılması, Orhun Süreci projesi kapsamında Üye Üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programının başlatılması, Bologna Süreci, Erasmus+ ve halihazırda Azerbaycan’da uygulanmakta olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile Üye Üniversiteler tarafından önerilen somut projeler görüşülmüştür.

Toplantıda taraflar ayrıca, Türk Keneşi Sekretaryası tarafından hazırlanan anket formunun metni üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. Anket Formu Birliğe üye Üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim süreçlerinin uygulanması ve altyapısını incelemeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Taraflar bu formları doldurarak toplantıda hazır bulunan Türk Keneşi Sekretaryası temsilcilerine tevdi etmişlerdir. 

Türk Üniversiteler Birliği’nin bahse konu teknik komitesi, 11-12 Nisan 2016 tarihleri arasında Erzurum’da Orhun Süreci Projesine yönelik olarak düzenlenen Türk Keneşi Türk Üniversitler Birliği Uzmanlar Komitesi ve Birliğin 2. Genel Kurulunda alınan kararlar uyarınca oluşturulmuştur.