Haber Arşivi

Türk Keneşi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından düzenlenen özel konulu oturuma katılmaktadır.
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) İİT Üye Ülkelerinde Uygulanması için İİT İçi İşbirliği” özel konulu oturum 3 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. 

İİT üye ülkelerden gelen temsilciler ile ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, SKH göstergelerinin toplanması, harmanlanması, işlenmesi ve yaygınlaştırılmasında İİT üye ülkelerin karşılaştığı tehlikeler ve mevcut sorunlar ile ulusal ve bölgesel politikalarda SKH’ların ülkelerin ilgili kurumlarının hedeflerine entegrasyonun başlatılması için yapılması gerekenleri tartışmak için sözkonusu oturuma katılmışlardır. 

Toplantıya, Türk Keneşi Sekretaryası adına Proje Direktörü Mehmet Şefik Yurtçiçek katılmaktadır.