Haber Arşivi

“Türkdildeş Diasporalar Arasında İşbirliğinin Derinleştirilmesinde Türk Keneşi’nin Rolü” konulu Panel 5 Ekim 2016 tarihinde Türk Keneşi Kiev Diaspora Bölgesel Merkezinde yapılmıştır.
“Türkdildeş Diasporalar Arasında İşbirliğinin Derinleştirilmesinde Türk Keneşi`nin Rolü” konulu Panel 5 Ekim 2016 tarihinde Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov”un başkanlığında Türk Keneşi Kiev Diaspora Bölgesel Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
 
Panele Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’nin Kiev Büyükelçileri; Ukrayna Milletvekilleri Maxim Kuryaçiy, Mustafa Cemilev; Azerbaycan Diaspora ile İş üzere Devlet Komitesi’nin temsilcileri; Ukrayna’da yaşayan Türkdildeş diasporaların temsilcileri ve Türk Keneşi Diaspora Temas Grubu temsilcileri katılmıştır.
 
Toplantıda ilk olarak konuşan Genel Sekreter Ramil Hasanov, Türk Keneşi ve faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Diaspora sahasında bugüne kadar Türk Keneşi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları aktarmıştır.
 
Devlet Başkanlarımızın her zaman Türk halkları arasındaki birliğin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Genel Sekreter Hasanov, Türk Keneşi Kiev Bölgesel Diaspora Merkezi’nin girişimi ile 2015 yılında Kiev’de Türkiye’nin teröre karşı mücadelesine destek amacıyla “Teröre Hayır” yürüyüşünün düzenlenmesi, 2015 yılında ABD’de Türk dili konuşan diaspora temsilcileri ile düzenlenen toplantı, New York’ta Wall Street’in tarihi Bowling Green Park’ında düzenlenen ve “Türk Günü Festivalini” simgeleyen geleneksel “Bayrak Çekme” töreninde Türk Keneşi bayrağının göndere çekilmesi, Türk Keneşi nezdinde Diaspora İşleri Temas Grubu’nun 3 Mayıs 2016 tarihinde Almatı’da gerçekleştirilen Üçüncü Toplantısı ve toplantıda alınan kararlar, 2016-2017 yılları için Türk Keneşi Diaspora Ortak Eylem Planının hazırlanması ve yakın gelecekte Almanya, Fransa ve ABD’de Bölgesel Diaspora Merkezlerinin açılması konularına temas etmiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov diasporalarımızın Türkdildeş devlet ve halkların kültürünün ve değerlerinin tanıtılması, olumlu imaj oluşturulması, sosyal ve siyasi bakımlardan daha aktif hale gelinmesi, bu halkların diğer ülkelerdeki çıkarlarının savunulması, Türk dünyasının aleyhine yapılan propaganda kampanyalarının etkisiz hale getirilmesi, Türk halklarının karşılaştığı sorunlarla ilgili gerçeklerin uluslararası kamuoyuna ulaştırılması yönünde önemli adımlar atacağını belirtmiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov’u takiben, Azerbaycan Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Azər Xudiyev, Kazakistan Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Samat Ordabayev, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türk Keneşi Kiev Bölgesel Diaspora Merkezi’nin Yürütme Sekreteri Hikmat Cavadov, “Dostyk” Kazak Kültür Merkezi Başkanı Dzhamil Ayazbayev, Türkiye İşadamları Derneği temsilcisi Ali Bulut, Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği Başkanı Zafer Özbey ve diğer diaspora temsilcileri konuşma yaparak diasporalar arasında eşgüdümün sağlanmasının önemini vurgulamışlardır. Taraflar Türkdildeş Diasporalarının Ukrayna’da değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri ve sözkonusu yeni koşullar çerçevesinde daha etkin bir diaspora teşkilatlanması oluşturabilmeleri amacıyla ortak bir çalıştay gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını kayd ederek kısa zaman içerisinde bahsekonu çalışatayın hayata geçirilmesi kararı almışlardır.
 
Altmışa yakın katılımcının iştiraki ile gerçekleştirilen Panelin ardından Türk Keneşi Kiev Bölgesel Diaspora Merkezi’nde kokteyl düzenlenmiştir. Toplantıda Genel Sekreter Hasanov’a Proje Direktörleri Zamin Aliyev, Ali Çiviler ve Protokol Müdürü Emre Yurdakul eşlik etmiştir.