Haber Arşivi

Türk Keneşi ile BM Medeniyetler İttifakı evsahipliğinde `Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` konulu Uluslararası Konferansın Açılış Töreni gerçekleştirildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” teması üzerine düzenlenecek uluslararası konferansın açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılışında Afrika’dan Orta Asya’ya 40’a yakın ülkeden çok sayıda hükümet temsilcisi ve 200 genç lider, aralarında BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) gibi uluslararası örgütler ile çeşitli uzman Sivil Toplum Örgütlerinden üst düzey temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda ülkeden Gençlik Konseyi Başkanları hazır bulunmuştur.
Açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Sayın Nassir Abdulaziz Al-Nasser ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov katılımcılara hitap etmiştir.

Şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede gençliğin taşıdığı öneme değinen Genel Sekreter Hasanov dünyada aşırıcılığın daha önce görülmemis bir hızla artış kaydettiğini, bunun sadece bugünkü yaşam standartlarımızı değil, aynı zamanda geleceğimizi de tehdid altına aldığını kaydetmiştir. Genel Sekreter Hasanov Türk Konseyi’nin gençlik alanındakı faaliyetleri, hususen Türk Konseyi Gençlik Kampı ve Festivali, Genç Diplomatlar Eğitim programı ıle Birinci ve İkinci Göçebe Oyunlarına değinmiştir. 

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Al-Nasser aşırıcılık tehtidinin artış gösterdiğini ve giderek daha fazla oranda gençleri hedef aldığını kaydetmiştir. Yüksek Temsilci devamla sorunun sadece alınan güvenlik önlemleri ile çözelemeyeceğini, gerçek çözümün gençlerin sürece müdahil edilmeleri yolu ile elde edilebilecegini ifade etmiştir. Al-Nasser ilaveten UNOAC’nin gençlik alanındaki programları hakkında bilgi vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş aşırıcılıkla mücadelede eğitim, sosyal  medya ve STK’ların taşıdığı önemi vurgulamıştır. Tuğrul Türkeş ayrıca, gençleri sorunun değil, çözümün bir parçası olarak gören bu konferansın onların biraraya gelmelerinde önemli bir rol oynayacağını söylemiştir. Medyanın sorunun çözümünde önemli bir yeri olduğunu, basın özgürlüğü ile şiddete teşvik arasındaki dengeye dikkat edilmesi gerektiğini kaydetmiştir. 

Açılış törenini müteakiben Türk Keneşi ve BM Medeniyetler İttifakı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanacaktır. Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser tarafından imzalanacak Mutabakat Zaptı ile iki örgüt arasında gelecekte hayata geçirilecek ortak faaliyet ve projelerin hukuki zemininin tesisi hedeflenmektedir. 

Açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın; BM Genel Sekreter Asistanı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa/Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Bürosu Direktörü Sayın Cihan Sultanoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çoktaraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Ulusoy; BM Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Bekir Karlığa; Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) Başkanı Sayın Muhammed Hanzab; ve TİKA Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Süreyya Er’in konuşmalarıyla devam edecektir. BM Genel Sekreteri’nin Gençlikten sorumlu Özel Temsilcisi Sayın Ahmed Alhendawi de açılış törenine bir video-mesaj ile iştirak edecektir.

İki gün sürecek konferansta şiddete varan aşırıcılığın siyasal, sosyal ve kalkınma boyutları incelenerek, radikalleşmenin ve yabancı terörist savaşçılar olgusunun kaynağında yatan nedenler üzerinde durulacaktır. Panel oturumlarının, radikalleşmenin ve aşırıcılığın önlenmesi yolunda yapılan çalışmalara gençliğin katkı sağlayabileceği yolların ortaya konulduğu birer platform oluşturması hedeflenmektedir.  Konferansta, sosyal medya ve spor dahil olmak üzere yenilikçi yöntemler kullanmak suretiyle deradikalizasyon için çeşitli strateji ve programların ele alınacağı örnek olay incelemeleri yeralacaktır. Konferans genç liderlere, şiddete varan aşırıcılıkla mücadele konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı imkânı sağlarken, farklı kuruluşlar ve STK`lar arasında network oluşturmak için elverişli bir ortam ve fırsat oluşturacaktır.  

Konferansın sonuçları 18 Kasım 2016 tarihinde Bişkek’te düzenlenecek olan, “Gençlik ve Spor” ana temalı Türk Keneşi Devlet Başkanları 6. Zirvesi’ne sunulacaktır.