Haber Arşivi

`Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` konulu Uluslararası Konferans üst düzey katılımcıların açılış konuşmalarıyla devam etmektedir.
Türk Keneşi ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü: Eğitimden Deradikalizasyona Bütünsel Yaklaşımlar” konulu Uluslararası Konferans Üstdüzey katılımcıların Açılış Konuşmalarıyla devam etmektedir. 
 
Açılış törenini müteakiben Türk Keneşi ve BM Medeniyetler İttifakı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki örgüt arasında gelecekte hayata geçirilecek ortak faaliyet ve projelerin hukuki zemini tesis edilmiş olmaktadır.
 
Konferansın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın; BM Genel Sekreter Asistanı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa/Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Bürosu Direktörü Sayın Cihan Sultanoğlu; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çoktaraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Ulusoy; BM Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Bekir Karlığa; Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) Başkanı Sayın Muhammed Hanzab; ve TİKA Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Süreyya Er’in konuşmalarla devam etmektedir. BM Genel Sekreteri’nin Gençlikten sorumlu Özel Temsilcisi Sayın Ahmed Alhendawi de açılış törenine bir video-mesaj ile iştirak etmiştir.
 
Konuşmacılar konuşmalarında aşırıcılığın herhangi bir din veya inançla ilişkilendirilemeyeceğini, doğru mekanizmaların geliştirilmesi halinde aşılabileceğini kaydetmişlerdir. UNDP Başkan Yardımcısı Sultanoğlu UNDP olarak gençleri şiddete ve aşırıcılığa iten nedenler üzerine çalıştıklarını, ekonomik imkanlar oluşturulması, kapsayıcı eğitim fırsatları yaratılması, karar alma mekanizmalarına katılım ve toplumsal adaletsizliğin giderilmesi gibi adımların sorunun çözümü için hayati öneme sahip olduğunu kaydetmiştir. İCSS Başkanı Hanzab sporun barış ve kültürlerarası dialoğun inşasında taşıdığı öneme değinmiştir. UNDP, İCSS ve TİKA konuşmacıları ayrıca gençler alanında yaptıkları çalışma ve programlara ilişkin bilgi vermişlerdir.
 
İki gün sürecek konferansta şiddete varan aşırıcılığın siyasal, sosyal ve kalkınma boyutları incelenerek, radikalleşmenin ve yabancı terörist savaşçılar olgusunun kaynağında yatan nedenler üzerinde durulacaktır. Panel oturumlarının, radikalleşmenin ve aşırıcılığın önlenmesi yolunda yapılan çalışmalara gençliğin katkı sağlayabileceği yolların ortaya konulduğu birer platform oluşturması hedeflenmektedir.  Konferansta, sosyal medya ve spor dahil olmak üzere yenilikçi yöntemler kullanmak suretiyle deradikalizasyon için çeşitli strateji ve programların ele alınacağı örnek olay incelemeleri yeralacaktır. Konferans genç liderlere, şiddete varan aşırıcılıkla mücadele konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı imkânı sağlarken, farklı kuruluşlar ve STK`lar arasında network oluşturmak için elverişli bir ortam ve fırsat oluşturacaktır.
 
Konferansın sonuçları 18 Kasım 2016 tarihinde Bişkek’te düzenlenecek olan, “Gençlik ve Spor” ana temalı Türk Keneşi Devlet Başkanları 6. Zirvesi’ne sunulacaktır.