Haber Arşivi

Hükümetlerin ve Uluslararası Örgütlerin Gençlerin Katılımıyla Şiddete Varan Aşırıcılığı Önleme Çabaları hakkındaki 1. Panel gerçekleştirildi.
`Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` konulu Uluslararası Konferans kapsamında, 20 Ekim 2016 tarihinde “Hükümetlerin ve Uluslararası Örgütlerin Gençlerin Katılımıyla Şiddete Varan Aşırıcılığı Önleme Çabaları” başlıklı 1. Panel gerçekleştirilmiştir. Panelistler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan Qaya Mammadov(moderatör); Kırgızistan Devlet Gençlik Ajansı’ndan Bakyt Egemberdiev; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Himayesindeki Gençlik Vakfı’ndan Farhad Hajiyev; Kazakistan Uluslararası Araştırmalar Kompleksi’nden Serik Beissembayev ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı’nın Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcisi Anna-Katharina Deininger’den oluşmuştur.  

 
Ülkelerin ve toplumların giderek artan oranda şiddet içeren aşırıcılığın çeşitli şekil ve yansımalarından etkilenmesi nedeniyle hükümetler ve uluslarası örgütlerce giderek geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Panelistler bu çerçevede hükümetlerin politik çerçevenin oluşturulması, finansman sağlanması ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesine yönelik çabalara dair bölgesel ve küresel düzeydeki yapısal ihtiyaçların giderilmesi noktalarındaki önemli rolüne vurgu yapmışlardır. Problemlerin temel nedenlerinin bulunması ve kapsayıcı stratejiler ortaya konması Panel’in ana müzakere başlıklarını oluşturmuştur.

 
Bakyt Egemberdiev, hükümetinin ortaöğretim ve yükseköğrenim kurumları dahil olmak üzere düzenlediği dini eğitime yönelik programları, gençlik merkezleri inşası ve genç nüfus için iş imkanları yaratılması hususlarındaki çabalarını özetlemiştir. Egemberdiev, din konusundaki cehaletin aşırıcı ideolojilerin Kırgızistan’daki gençler arasında yayılmasının ana sebebi olduğunu ifade etmiştir.

Farhad Hajiyev ise dahili gerginlikler ve harici (devletler arası) çatışmaların Azerbaycan’da şiddet içeren aşırıcılığı besleyen öğeler olarak saymıştır. Buna örnek olarak da Ermenistan’le süregelen ve bir milyondan fazla ülke içinde yerlerinden edilmiş nüfusun oluşmasına sebebiyet veren çatışmayı vermiştir. Hajiyev, eğitim, istihdam ve gençlerin hükümet politika ve projelerine dahil edilmesine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etmiş, özellikle gençlerin hayatını düzenleyecek mevzuatın hazırlanma sürecine gençlerin dahil edilmesinin önemine vurgu yapmıştır. Hajiyev ayrıca, ülkesindeki gençlerin toplumun üretken üyeleri olmalarını sağlayan etkili kanallar hakkında bilgi vermiştir.

 
Serik Beissembayev, sunuşunda, dini aşırıcılığın temel sebebi olarak sosyal dışlanmaya işaret etmiştir.  Beissembayev, Kazak hükümetinin bu sorunun giderilmesi kapsamındaki çabalarına örnek olarak spor tesislerinin ve eğitim programlarının finansmanı yoluyla gençlerin bir araya getirilmesinin ve etkin bir şekilde sosyalleşmelerinin sağlanmasına dönük faaliyetlerini göstermiştir. Beissembayev ayrıca ilgili hükümet kurumları arasında daha yakın işbirliği ihtiyacına ve uluslararası kuruluşların daha aktif bu konuda daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini kaydetmiştir.

 
Anna-Katharina Deininger, AGİT’in gençlere ulaşma ve gençler arasında şiddet içeren aşırıcılık hakkında farkındalık yaratma faaliyetlerine dair bir sunuş yapmıştır.


Panelin interaktif bölümünde, istatistiki very eksikliğinin gençlerin şiddet içeren aşırıcılıktaki yerlerinin analiz edilmesinin önündeki ana engel olduğu ifade edilmiş, ayrıca, iyi eğitimli ve varlıklı kişilerin giderek artan bir biçimde terrorist örgütlere üye olmaları sorununa değinilmiştir. Bu sorunun cevabı olarak panelistler, sosyal dışlanma, psikolojik travmalar, aşırıcı örgütlerin şiddet uygulayan üyelerine vaat ettiği sözde dini kazanımlara inanma eğilimi ile şiddet kullanılması suretiyle kendini gerçekleştirme güdüsünü bu olgunun temelindeki faktörler olarak ileri sürmüşlerdir.