Haber Arşivi

Radikalleşmenin ve yabancı terörist savaşçılar olgusunun kaynağında yatan nedenler konulu 2. Oturum gerçekleştirildi.

II. Panel: Radikalleşmenin ve Yabancı Terörist Savaşçılar Olgusunun Kaynağında Yatan Nedenler”

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` konulu Uluslararası Konferans kapsamında, 20 Ekim 2016 tarihinde “Radikalleşmenin ve Yabancı Terörist Savaşçılar Olgusunun Kaynağında Yatan Nedenler” başlıklı II. Panel gerçekleştirilmiştir. Panelistler: Atılımı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Ali Karasar (möde ratör), ABD’nın George Washington Üniversitesi Dış İlişkiler Elliott Okulu’ndan Prof. Dr. Sebastien Peyrouse, Pakistan’ın Milli Savunma Üniversitesi’nden Doç. Dr. Khuram Iqbal ve AGİT’ten Sınıraşan Tehditler Bölümü Terör Birimi’nden Terörle Mücadele Görevlisi Camilla Bognoe’den oluşmuştur.

Panelistler geçtiğimiz on yıllık dönemde şiddete varan aşırıcılığın önlenmesi ve yabancı terörist savaşçılar (YTS) olgusu dünyanın her yerindeki devlet aktörleri arasında giderek artan bir ilgiye mazhar olduğunu belirtmiştir. Şiddet içeren aşırıcılık artık yalnızca bireysel terör saldırılarını değil, aynı zamanda on binleri bulan ölüm ve yaralanmaları işaret etmektedir. Bu sebeple, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ezici çoğunluğunun desteğiyle tüm BM üyesi ülkeleri takviye edilmiş sınır kontrolleri yapılması ve çatışma bölgelerine giden veya buralardan dönen YTS’lerin yakalanmasına dönük incelemeler yapılmasına çağıran önemli kararlar kabul etmiştir.

Panelde konuşmacılar temel olarak şiddet içeren aşırıcılığın dünya çapındaki belli yansımaları ve YTS olgusunun özellikle Orta ve Güney Asya ile AGİT bölgesinde ortaya çıkması ve bu çerçevede alınabilecek önlemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Hayatımızı etkileyen yeni bir gerçeklik olarak, terör örgütlerinin saflarına katılmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen YTS ülkelerin güvenlik ağlarının dikkatini çekmektedir. Bu panel, gençliğin kendilerini uzak bir terörist grupla özdeşleştirmelerinin altında yatan temel psikolojik, ekonomik ve politik nedenlere ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Panel’de aynı zamanda sosyal ve yeni medya kaynaklarının gençlerin radikal gruplarla kendilerini ilişklendirmelerinin üzerindeki ele alınmıştır.    

Radikalleşmeye yolaçan fikirlerin hernekadar ekonomik olarak zayıf, işsiz ve eğitimsiz düzeyden gelenleri daha  fazla etkisi altına aldığı  düşünülse de bu özelliklere sahip olmayanların da  etkilendikleri görülmektedir. Panelde, şiddet terimi ile çokça karıştırılmakta olan radikalleşme kavramının bir terim olarak da tanımının yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu itibarla, eğitim şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde temel bir enstrüman olarak kabul edilmeli ve gençlik bir sorun olarak değil çözümün bir parçası olarak düşünülmelidir.

Terörizmin önlenmesinde evvela bölgede güvenli bir ortam olması sağlanmalıdır. Zira, DAEŞ’in ortaya çıkması ve büyümesindeki sebepler incelendiğinde bunların başında o bölgede terörün oluşmasına elverişli güvenlik zafiyeti içeren durumun sözkonusu olduğu görülmektedir. Ayrıca, YTS’lerin reshabilitasyonu için etkin bir system kurulması şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde önemli bir enstrümandır. Çünkü birçok YTS tutuklanma ve cezalandırılma endişesiyle ülkelerine dönmekten korkmaktadırlar.