Haber Arşivi

“Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Bir Yöntem olarak Spor” konulu Oturum sona erdi.
“Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Bir Yöntem olarak Spor” konulu Oturum sona ermiştir. Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) ve Save the Dream ile işbirliği içinde gerçekleştirilen oturuma Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Orman şeref konuğu olarak; futbolcu ve Football for Peace adlı Sivil Toplum Kuruluşunun kurucusu Kashif Siddiqi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sergei Danilenko Panelist olarak iştirak etmiştir.
 
BJK Başkanı Fikret Orman ve Panelistler yaptıkları konuşmalarda sporun gençlerin bakış açılarının inşa edilmesinde taşıdığı özel öneme vurgu yapmıştır. Katılımcılar, sporun günümüz dünyasında insan hayatının önemli bir unsuru halini aldığını, doğru mekanizmaların oluşturulması halinde sporun başta dezavantajlı toplumsal kesimlerde yaşayanlar olmak üzere insanların hayatlarını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu, gençlerin toplumsal hayata başarıyla entegrasyonunda ve toplumun geneline umut aşılanmasında ayrıcalıklı bir yer işgal ettiğini kaydetmiştir. Oturumda bilahare, sporun büyük bir dönüştürücü ve onarıcı potansiyele sahip olduğu, bu itibarla aralarında aşırıcılık ve radikalizminde yeraldığı günümüzün bazı problemlerinin çözümünde istifade edilebileceği vurgulanmıştır.