Haber Arşivi

“Şiddet İçeren Eylemlerde Bulunan Gençlerin Rehabilitasyonu ve Deradikalizasyon için Yenilikçi Yöntemler Üzerinde Çalışma” başlıklı Panel V 21 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
“Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” başlıklı uluslararası konferansın ikinci günü kapsamında Şiddet İçeren Eylemlerde Bulunan Gençlerin Rehabilitasyonu ve Deradikalizasyon için Yenilikçi Yöntemler Üzerinde Çalışma” başlıklı Panel V 21 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Panelistler Kenya’da kain Afrika Siyaset Enstitüsü’nden Prof. Peter Kagwanja, Kazakistan Bilgi, Propaganda ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Alim Shaumetov, Bosna-Hersek’te kain Çatışma Sonrası Araştırma Merkezi’nden Velma Saric, Pakistan’da kain Peyman Mezun Vakfı’ndan  Mossarat Qadeem, Azerbaycan İçişleri Bakanlığından Almaz Hasanova ve New York’ta kain BM Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü Ofisi’nde Siyasi İşler Memuru olarak görev yapan Zeeshan Amin’den oluşmuştur.
 
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı sıfatıyla Sayın Bilal Erdoğan, onur konuğu olarak Paneli takip etmiştir. 
 
Deradikalizasyon ve şiddet içeren aşırıcı eylemlerin faili olan gençlerin rehabilitasyonu için kullanılan araçlar ve yöntemler tartışma konuları arasında yer almıştır. Bu araç ve yöntemlerinin bir kısmının etkili ve yeterli olamaması ışığında panelistler daha detaylı araştırmaların yapılması ve yerel olarak geliştirilen yenilikçi çözümlerin şiddet içeren aşırıcılıktan etkilen diğer bölgelere de sunulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Buna ilave olarak, internet ve sosyal medyanın radikalizasyon ve terör örgütlerine üye toplamadaki rolü de tartışılmıştır.

İnteraktif bölümde ise belli bölgelerde başarılı olan projelerin diğer bölgelerde uygulanabilirliği sorgulanmış ve farklı bölgelerin kendilerine has durumlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Prof. Peter Kagwanja, şiddet içeren aşırıcılık kavramı üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetmiş ve ancak böyle bir çalışmayı takiben ikinci adım olarak bu olgunun itici etmenleri ve dinamiklerine dair sağlıklı bir araştırma yapılabileceğini belirtmiştir.

Zeeshan Amin, bu yıl başlarında kabul edilen BM Genel Sekreteri’nin Eylem Planının bazı ilgili unsurları hakkında bilgi vererek, Genel Sekreterin bu eylem planına mutabık olarak ülkelerin kendi ulusal stratejilerini belirlemeleri çağrısında bulunmuştur.

Alim Shaumetov mensubu bulunduğu Merkez hakkında özet bilgi vererek, radikalleşmiş gençlerin dini konularda radikal gruplar tarafından yanlış bilgilendirildiklerinin farkına varmalarını sağlamanın önemini vurgulamıştır. Shumetov ülkesinde uygulanan program ve yöntemlerin yalnızca şiddet içeren aşırıcı eylemler nedeniyle hüküm giymiş gençlerin rehabilitasyonunda değil aynı zamanda toplum içindeki radikalleşmeye meyilli kişilerin deradikalizasyonunda da başarılı olduğunu ifade etmiş ve bu faaliyetlerin bir neticesi olarak 2015’ten bu yana ülkesinden uluslararası terör şebekelerine katılım konusunda herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirmiştir.


Velma Saric özellikle gençlerin katılımının sağlandığı sosyal medyada deradikalizasyon çabalarının önemine atıfta bulunmuş ve gençlerin başarılı rehabilitasyon hikayelerini yaydıkları “genç vatandaşlık projesi”ni örnek göstermiştir. Saric ayrıca şiddet içeren aşırıcılığa dair araştırmalarda da gençlerin ön alıcı rol üstlenmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Mossarat Qadeem mensubu olduğu Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şiddet içeren aşırıcı eylemlerin gerçekleştirilmeden önlenmesi kapsamında toplumla ve özellikle annelerle yakın ilişki kurulmasının gençlerin şiddet içeren aşırıcılığın kurban gitmesini engellemede hayati öneme sahip olduğunu kendi tecrübeleriyle tespit ettiklerini belirtmiştir. Qadeem aşırıcı ideolojinin okullardaki öğretmenler arasında bile var olduğunu, dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin uygun eğitimler almalarının sağlanmasının önemine işaret etmiştir.

Almaz Hasanova, dinleyicilere Yukarı Karabağ ihtilafının yansımaları hakkında bilgiler vermiştir.  

Şiddet içeren aşırıcılığa karşı argümanlar geliştirilmesi, devlet kurumları ile sivil toplumun aşırıcılığın önlenmesi çabaları arasındaki boşluğun giderilmesi, nitelikli araştırmalar icra edilmesi ve söylemler geliştirilirken gençlerin sürece dahil edilmesi panelin sunduğu öneriler arasında yer almıştır.