Haber Arşivi

Türk Keneşi ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde gerçekleştirilen `Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` teması üzerine düzenlenen uluslararası konferans sona ermiştir.

BASIN BİLDİRİSİ

Kapanış Oturumu ve Kapanış Hitapları

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde gerçekleştirilen “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” teması üzerine düzenlenen uluslararası konferans 21 Ekim 2016 tarihinde BM Medeniyetler İttifakı Kabine Başkanı ve Özel Temsilci Sözcüsü Nihal Saad ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

Sözcü Saad ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman, konferans kapsamındaki tartışmalara katkıları için konuşmacılara teşekkürlerini sunmuşlardır. Konferans esnasında sunulan düşünce ve önerilerin bir çoğunun uygulanabilir olduğunun altını çizmişlerdir. Eğitim ve kurumsal araçlarla birlikte karar alma mekanizmalarına katılmak suretiyle şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede gençlerin sahip olduğu rolün büyüklüğüne dikkat çekmişlerdir. Sözcü Saad, konferansın bu önemli konuda geçlerin sesinin duyurulması için önemli bir fırsat yarattığını belirtilmiştir. Toplantının kapanışında, gençlerden sadece bahsedilmemesi gerektiği ve gençlerle çalışmak gerektiği mesajı verilmiştir. 

Konferansa Afrika’dan Orta Asya’ya 40’a yakın ülkeden çok sayıda hükümet temsilcisi ve 200 genç lider, aralarında BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Güney Güney İşbirliği (UNOSSC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) gibi uluslararası örgütler ile çeşitli uzman Sivil Toplum Örgütlerinden üst düzey temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda ülkeden Gençlik Konseyi Başkanları iştirak etmiştir.

Konferans sırasında, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin gençlerin katılımıyla şiddete varan aşırıcılığı önleme çabaları; radikalleşmenin ve yabancı terörist savaşçılar olgusunun kaynağında yatan nedenler; eğitim yoluyla şiddete varan aşırılığın önlenmesi, BM Medeniyetler İttifakı’nın (UNAOC) gençlik projeleri yoluyla konuya yaklaşımı; şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede bir yöntem olarak spor; geliştirme çözümlerinin çerçevelenmesi ve şiddete varan aşırıcılığın önlemesinde gençliğin rolünün güçlendirilmesi için Güney-Güney işbirliğini teşvik etmek; şiddete varan aşırıcılığa karışan gençlerin rehabilitasyonunda izlenecek yaratıcı yöntemler konularında görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir.

Konferansın genel sonuçları: 

Konferans sırasında istatistiki veri eksikliğinin gençlerin şiddet içeren aşırıcılıktaki yerlerinin analiz edilmesinin önündeki ana engel olduğu ifade edilmiş, ayrıca, iyi eğitimli ve varlıklı kişilerin giderek artan bir biçimde terör örgütlerine üye olmaları sorununa değinilmiştir. Bu sorunun cevabı olarak panelistler, sosyal dışlanma, psikolojik travmalar, aşırıcı örgütlerin şiddet uygulayan üyelerine vaat ettiği sözde dini kazanımlara inanma eğilimi ile şiddet kullanılması suretiyle kendini gerçekleştirme güdüsünü bu olgunun temelindeki faktörler olarak ileri sürmüşlerdir.

Radikalleşmeye yol açan fikirlerin her ne kadar ekonomik olarak zayıf, işsiz ve eğitimsiz düzeyden gelenleri daha fazla etkisi altına aldığı düşünülse de bu özelliklere sahip olmayanların da etkilendikleri görülmektedir. Konferansta şiddet terimi ile çokça karıştırılmakta olan radikalleşme kavramının bir terim olarak da tanımının yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu itibarla, eğitim şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde temel bir enstrüman olarak kabul edilmeli ve gençlik bir sorun olarak değil çözümün bir parçası olarak düşünülmelidir.

Tavsiyeler:

Şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede gençlere yönelik çalışmaların profesyonelleştirilmesine ve sistemli bir hale getirilmesi, gençlerin resmi ve resmi olmayan eğitiminin güçlendirilmesi ve polis, siyasi partiler, hükümetler ve medyanın şiddete varan aşırıcılıkla mücadelenin ele alınış biçimleri konularında eğitilmeleri ve gençliğin radikalleşmeye karşı güçlendirilmesi, yabancı terörist savaşçıların rehabilitasyonunda etkin bir sistemin tesis edilmesi, gençlerin dini eğitiminin geliştirilmesi, genç nüfus için iş imkanlarının yaratılması, gençlerin hükümetler nezdinde karar mekanizmalarına katılmaları aracılığıyla seslerinin daha fazla duyurulmasının sağlanması ve gençlerin sosyalleşmelerine yönündeki projelerinin desteklenmesi.