Haber Arşivi

“Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” başlıklı uluslararası konferansın dört paralel gruptan oluşan beyin fırtınası bölümü;
21 Ekim 2016 tarihinde öğle yemeğini müteakiben, “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” başlıklı uluslararası konferansın dört paralel gruptan oluşan  beyin fırtınası bölümüne geçilmiştir.
 
“Şiddete varan aşırıcılığa karşı sivil toplumun rolünün nasıl güçlendirilebileceği” konusunun ele alındığı A Grubuna University College London Doktora Öğrencisi Hatice Tuğba İkizler Fearnley,  "şiddet içeren aşırıcılıkla mücadelede (sosyal) medyanın rolünün nasıl etkinleştirileceği?" başlıklı B Grubuna Çatışma Sonrası Araştırma Merkezi  Kurucusu ve CEO’su Velma Saric, "şiddet içeren aşırılığı önlemek için yenilikçi, ulusal, bölgesel ve uluslararası yaklaşımlar neler olmalıdır?" temasını taşıyan C Grubuna UNDP Afrika Bölgesel Program Koordinatörü Mohamed Yahya ve “güney-güney ve üçgen işbirliği, şiddete varan aşırıcılıkla mücadele için nasıl geliştirilebilir?" konusunun irdelendiği D Grubuna UNOSSC Arap Ülkeleri, Avrupa ve BDT Bölüm Şefi Edem Bakhshish moderatörlük etmiştir.
 
Oturumlar oturumu tanıtıcı konuşmalarla başlamış ve her grubun ele alabileceği tartışma konularının verilmesiyle devam etmiştir.  Şeffaflık ve işbirliği eksikliği, herşeye uyan tek kalıp yaklaşımı, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından genç liderler için eğitim, kaynaklar ve kapasite oluşturmaya yatırım yapılması,  hükümet ve sivil toplum arasındaki işbirliği ve etkileşim ile dinin aşırılıcılıktan ayrıştırılması konuları gruplarda ele alınan önemli başlıklar arasında yer almıştır.

A Grubu tarafından ulusal (ve yerel) seviyede özel bir başlık belirlenerek Forumlar düzenlenmesi teklif edilmiştir. Grup B, etkin bir şekilde sorunlara cevap verecek alternatif sosyal medya platformları oluşturarak gençler için Sosyal Medyanın daha çekici hale getirilmesini önermiştir. C Grubu ise yapılan değerlendirmeler neticesinde dindar okuryazarlık ve sosyalleşme projelerine gençlerin katılımının artırılmasını önermiştir. Güney-Güney İşbirliği Kavramının öneminin vurgulandığı D Grubu gelecekte Türk Konseyi Üye Ülkelerini temsil edecek olan gençler için eğitim kursları düzenlenmesini teklif etmiştir.