Haber Arşivi

Üye Ülkelerden gelen gümrük yetkililerinden oluşan Türk Keneşi heyeti, 26-27 Ekim 2016 tarihinde Edirne’deki Kapıkule Gümrük Kapısı’nı ziyaret etmiştir.
Üye Ülkelerden (Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan) gelen gümrük yetkililerinden oluşan Türk Keneşi heyeti, Türkiye genelinde sınır geçiş noktalarının yapımı ile modernizasyonunun uygulanması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilmiş Yap-İşlet-Devret (YİD) sistemini yakından tanımak için 26-27 Ekim 2016 tarihinde Edirne’deki Kapıkule Gümrük Kapısı’nı ziyaret etmiştir.
 
Ziyaret esnasında heyet, bu projeyi yerine getiren gümrük yetkilileri ve idari personel ile görüşmüştür. Görüşme sırasında ayrıca Bakanlığın faaliyetleri ve YİD sistemi hakkında Türkiye gümrük yetkilileri ve TOBB temsilcileri tarafından sunumlar yapılmıştır. Heyet daha sonra tesisleri incelemiş ve operasyonları eylem halinde gözlemlemiştir.
 
Saha çalışmasının ardından heyet, Edirne Valisi Günay Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulunmuştur ve resmi ziyaret sonuçları ile ilgili fikir teatisi yapılmıştır.