Haber Arşivi

Türk Keneşi ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde düzenlenen `Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` konulu uluslararası konferansın görüntülerini içeren kısa film;
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” konulu uluslararası konferans 20 - 21 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da başarıyla gerçekleşmiştir.

Bilindiği üzere, sözkonusu uluslararası konferansa Afrika’dan Orta Asya’ya 40’a yakın ülkeden çok sayıda temsilci ve 200 genç lider, aralarında BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Güney Güney İşbirliği (UNOSSC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi (ICSS) gibi uluslararası örgütler ile çeşitli uzman Sivil Toplum Örgütlerinden üst düzey temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda ülkeden Gençlik Konseyi Başkanları iştirak etmiştir.

Konferans sırasında, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin gençlerin katılımıyla şiddete varan aşırıcılığı önleme çabaları; radikalleşmenin ve yabancı terörist savaşçılar olgusunun kaynağında yatan nedenler; eğitim yoluyla şiddete varan aşırılığın önlenmesi, BM Medeniyetler İttifakı’nın (UNAOC) gençlik projeleri yoluyla konuya yaklaşımı; şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede bir yöntem olarak spor; geliştirme çözümlerinin çerçevelenmesi ve şiddete varan aşırıcılığın önlemesinde gençliğin rolünün güçlendirilmesi için Güney-Güney işbirliğini teşvik etmek; şiddete varan aşırıcılığa karışan gençlerin rehabilitasyonunda izlenecek yaratıcı yöntemler konularında görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu Konferansın görüntülerini içeren kısa film aşağıda sunulmaktadır.