Haber Arşivi

Türk Keneşi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, Küresel Güney Güney Kalkınma Expo 2016 çerçevesinde düzenlenen Çözüm Forumlarına iştirak etmiştir.
Türk Keneşi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 1 Kasım 2016 tarihinde Küresel Güney Güney Kalkınma Expo 2016 çerçevesinde Birleşmiş Milletler Güney Güney İşbirliği Ofisi tarafından ve Uluslararası Zayed Vakfı evsahipliğinde düzenlenen Çözüm Forumlarına iştirak etmiştir.

BM Kalkınma programı, BM Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),  Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) gibi çok sayıda BM uzman kurum ve kuruluşları Çözüm Forumlarının hazırlıkları ve moderatörlüğünde yer almıştır. Forumlarda, Güney-Güney ve üçgen işbirliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki rolünün optimize edilmesi hususu, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde durularak ele alınmıştır. 

Dünyanın değişik bölgelerindeki en iyi uygulamalar, Foruma katılan konuşmacılar tarafından ortaya konuşmuştur.  Bu uygulamalar Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminin hayata geçirilmesi yolunda yenilikçi ve talep odaklı yöntemlerle bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini vurgulamaktadır.

Forumlara katılan konuşmacılar ve katılımcılar, Küresel Güney’in ortak kalkınma sorunlarını gidermek için somut çözüm önerilerini ortaya koymuşlardır. Küresel Güney Güney Kalkınma Expo 2017, 4 Kasım 2016 tarihinde kadar devam edecek olup, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Asya, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan üst düzey katılımcıları ağırlayacaktır.