Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov Küresel Güney-Güney Kalkınma Expo 2016 çerçevesinde düzenlenen Genel Müdürler Forumu’nun açılış töreninde katılımcılara hitap etmiştir.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov 3 Kasım 2016 tarihinde Dubai’de Küresel Güney-Güney Kalkınma Expo 2016 çerçevesinde düzenlenen Genel Müdürler Forumu’nun açılış töreninde katılımcılara hitap etmiştir.
 
BM Güney Güney İşbirliği Ofisi Genel Sekreter’nin Temsilcisi ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi Direktörü Jorge Chediek, BM Güney Güney İşbirliği Yüksek Komitesi Başkanı Richard Nduhuura, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkan Yardımcısı Yasushi Kanzaki ve Uluslararası Zayed Vakfı Genel Sekreteri Dr. Meshgan Al Awar açılış töreninin baş konuşmacıları arasında yer almışlardır.
 
Genel Sekreter Hasanov konuşmasında, dünyamızın bugün karşı karşıya olduğu küresel sorunların kolektif bir hareket gerektirdiğinin altını çizerek, Güney-Güney ve üçgen işbirliğinin, dinamik, kapsamlı ve yenilikçi yaklaşımı ile bu zorlukların üstesinden gelmede ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli bir araç sunduğunu ifade etmiştir. Türk Keneşi’nin bu yaklaşımın işbirliğine dayalı ve sonuç odaklı ruhunu uyguladığını ifade eden Genel Sekreter Hasanov, böylelikle faaliyet gösterdiği geniş yelpazede insan ve üretken kapasite geliştirme, deneyim ve bilgi paylaşımı ve faaliyetlerinin özünde iyi uygulamaların değişimi gibi unsurları göz önünde tuttuğunu belirtmiştir. Bu bağlamda Genel Sekreter Hasanov, Türk Keneşi çatısı altında Türkiye tarafından yürütülmekte olan ve Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’a bilgi ve deneyim transferi olarak hizmet sektöründe turizm meslek programlarını örnek olarak vermiştir. Güney-Güney ve üçgen işbirliğini teşvik etmek üzere Türk Keneşi’nin ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğine verdiği önemi vurgulayan Genel Sekreter Hasanov, BM Güney Güney İşbirliği Ofisi ile Türk Keneşi arasındaki işbirliği mutabakat zabıtlarına dikkat çekerek Keneş’in Küresel Güneyin yararına olacak sonuç odaklı projelerle bu işbirliğindeki kararlılığını yinelemiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov konuşmasının sonunda ‘eylemlerin sözlerden daha fazla şey ifade ettiği’ mesajını vermiş ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin başarıyla uygulanması için gerekli acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır.
 
Genel Sekreter Hasanov’a bahsekonu toplantı sırasında Türk Keneşi Protokol Müdürü Emre Yurdakul ve Proje Direktörü Pelin Musabay Baki eşlik etmiştir.