Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Birinci Bölgesel Forumu`nun ilk oturumunda katılımcılara hitap etmiştir.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, BM Güney Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC), BM Kalkınma Programı (UNDP) ve İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde 4 Kasım 2016 tarihinde Dubai’de Küresel Güney-Güney Kalkınma Expo 2016’dan hemen sonra düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminin Uygulanmasında Ulusal Kalkınma Önceliklerinin Başarısını İlerletmede Güney-Güney/Doğu-Doğu İşbirliğinin Rolü” konulu Birinci Bölgesel Forumu`nun ilk oturumunda katılımcılara hitap etmiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov yaptığı konuşmasında, Güney-Güney İşbirliğinin teşvik edilmesi konusunda Türk Keneşi üye ülkelerinin aralarında ve bölgede gösterdiği desteğin pratik boyutuna değinmiştir. 
 
Genel Sekreter Hasanov, Türk Keneşi’nin özellikle bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda turizm sektörü de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde yürüttüğü projeleri gerçekleştirmede özel, tematik ve kapsamlı yaklaşımını vurgulamıştır. 
 
Genel Sekreter Hasanov ayrıca, geride kimseyi bırakmayarak Küresel Güney yararı için ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması yönünde başarılı bölgesel projeler yürütmek amacıyla bölgeler üstü ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonu güçlendirme ihtiyacını belirtmiştir.
 
Bu bağlamda Genel Sekreter Ramil Hasanov, geniş tabanlı bir ortaklık yaklaşımı çerçevesinde bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına kendi bünyesinde üretilen çözümler getiren sonuç odaklı projeler aracılığıyla UNDP ve UNOSSC ile mevcut verimli ilişkilerini derinleştirme yönünde Türk Keneşi’nin bağlılığını yinelemiştir. 
 
Türk Keneşi Protokol Müdürü Emre Yurdakul ve Proje Direktörü Pelin Musabay Baki sözkonusu toplantıda Genel Sekreter Hasanov’a eşlik etmiştir.