Haber Arşivi

Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, Arap, Avrupa ve BDT Birinci Bölgesel Forumu`nun ikinci oturumunda bir konuşma yapmıştır.
Türk Keneşi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, BM Güney Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC), BM Kalkınma Programı (UNDP) ve İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde 4 Kasım 2016 tarihinde Dubai’de düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminin Uygulanmasında Ulusal Kalkınma Önceliklerinin Başarısını İlerletmede Güney-Güney/Doğu-Doğu İşbirliğinin Rolü” konulu Arap, Avrupa ve BDT Birinci Bölgesel Forumu`nun ikinci oturumunda bir konuşma yapmıştır.

Proje Direktörü Baki konuşmasında, Türk Keneşi’nin turizm sektörü de dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede kendi üyeleri ülkeleri arasında ve bölgesinde sürdürmekte olduğu bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktarmıştır. Pelin Musabay Baki konuşmasında ayrıca, Türk Keneşi’nin Güney-Güney ve üçgen işbirliğinin yayılmasına katkı sağlayan önemli bölgesel aktörlerden bir olarak anıldığı Güney-Güney İşbirliği’nin ‘Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu`nda Sürdürülebilir İnsani Kalkınma’ taslak raporu üzerinde Türk Keneşi’nin görüşlerini dile getirmiştir. BM Güney Güney İşbirliği Ofisi ve BM Kalkınma Programı İstanbul Bölgesel Merkezi işbirliği ile hazırlanan söz konusu rapor 2017 yılının ilk aylarında yayınlanacaktır. Toplantının düzenleyicileri belirtilen taslak raporun hazırlanmasına katkıda bulunmak için Türk Keneşi’ne şükranlarını sunmuşlardır.