Haber Arşivi

Kırgızistan IV. Ulusal Gençlik Kongresi 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenmiştir.
Kırgızistan IV. Ulusal Gençlik Kongresi 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenmiştir. 
 
Türk Keneşi Proje Direktörü Ali Çiviler 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenen IV. Kırgızistan Ulusal Gençlik Kongresi’ne iştirak etmiştir. Kırgızistan Spor Ajansı ve Kırgızistan Ulusal Gençlik Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen Kongreye çok sayıda Bakan, Bakan Yardımcısı, bürokrat, STK mensupları, ülke genelinden gençlik temsilcileri ve uluslararası örgüt yetkilileri katılmıştır. 
 
Ülke genelinde bir hafta boyunca devam eden “Kırgızistan Gençlik Haftası” etkinliklerinin hitamında gerçekleştirilen Kongre ile Kırgızistan’ın gençlik politikasının derinlemesine ele alınması hedeflenmiştir. 
 
Bu çerçevede, Kongre kapsamında düzenlenen yuvarlak masa oturumlarıyla, “ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümün ilerletilmesi yolunda atılacak adımların belirlenmesi”, “yerel kurum ve kuruluşların gençlik siyaseti belirlemede taşıdıkları önemin irdelenmesi”, “gençlerin girişimci ruhlarının teşvik edilmesi yolunda atılması gereken adımların tespiti” ve “gençleri aşırılık yanlısı akım ve eğilimlerden uzak tutmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” ana başlıkları katılımcılar tarafından detaylı olarak değerlendirilmiştir. 
 
Proje Direktörü Ali Çiviler, Kongrenin açılış bölümünde yaptığı konuşmada Türk Keneşi çatısı altında yürütülmekte olan Gençlik proje ve faaliyetleri ile ilgili olarak katılımcılara detaylı bilgi aktarmıştır.