Haber Arşivi

`İpek Yolu Ülkeleri arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılmasında Gümrük İdarelerinin Rolü` konulu 7. Uluslararası Forum 23 Kasım 2016 tarihinde Aktau’da başlamıştır.
“İpek Yolu Ülkeleri arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılmasında Gümrük İdarelerinin Rolü” konulu 7. Uluslararası Forum 23 Kasım 2016 tarihinde Aktau’da başlamıştır.
 
Üye Ülkelerden gelen heyetlerin yanı sıra Gürcistan ve Çin`den gelen gümrük yetkilileri de Forum’a katılmıştır. Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Abzal Saparbekuly Forum’un açılış töreninde bir konuşma yapmıştır.
 
Genel Sekreter Yardımcısı yaptığı konuşmasında, gümrük alanında işbirliğinin önemini vurgulayarak çeşitli sorunların çözülmesi adına bölgedeki devletlerin daha sıkı bir ortaklık içinde olması gerektiğini belirtmiştir. Saparbekuly ayrıca, Üye Ülkelerinin gümrük alanında elde ettikleri başarıların altını çizerek Merkezi Ulaştırma Koridoru’nun yeni Modern İpek Yolu olarak kullanılmasının önemine dikkat çekmiştir.
 
Forum, gümrük yetkililerinin yaptığı sunumlar ve çeşitli konular altında geçen oturumlarla devam etmiştir. Türk Keneşi Proje Direktörü Farid Damirli, Türk Keneşi çatısı altında gümrük alanında gerçekleştirilen projeler ve mevcut işbirliği hakkında dinleyicilere bilgi aktarmıştır.