Haber Arşivi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 1. Toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi.
Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 1. Toplantısı, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı evsahipliğinde 28 Kasım 2016 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda Üye Ülkelerin ilgili makamlarından katılımcılar bilgi ve iletişim teknolojilerinin kendi ülkelerindeki mevcut durumu hakkında sunumlar yaparak, çok taraflı işbirliği mekanizmalarının imkanları üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. Taraflar ayrıca bilgi ve haberleşme teknolojileri alanında eğitim programları, çalıştaylar ve diğer etkinlikler yoluyla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunmayı kararlaştırmışlardır. Toplantıda genişbant bağlantısı, e-devlet, siber güvenlik ve uydu iletişimi gibi konular ve TASIM projesinin hayata geçirilmesine yönelik çabalar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
 
Taraflar ayrıca, Türk Keneşi Sekreteryası aracılığıyla ön koordinasyonun geliştirilmesi yoluyla bilgi ve haberleşme teknolojileri alanında uluslararası örgütler ve toplantılar çerçevesinde birbirlerini destekleme konusunda mutabık kalmışlardır.
 
Toplantısı sırasında ayrıca Çalışma Grubu İçtüzüğü tamamlanmış olup onaylanmak üzere yarın (29 Kasım 2016) yapılacak Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar toplantısına sunulacaktır.
 
Proje Direktörleri Farid Damirli, Ali Çiviler, Yedil Myrzakhanov, Zhyldyz Uzakova ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen toplantıya iştirak etmişlerdir.