Haber Arşivi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı Bakü’de düzenlenmiştir.
Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Ramin Guluzade’nin evsahipliğinde, `22. Bakütel Uluslararası İletişim ve Bilişim Tekonolojileri Sergi ve Konferansı’ çerçevesinde 29 Kasım 2016 tarihinde Bakü’de düzenlenmiştir. 
 
Toplantı evvelinde Bakan Guluzade, Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısına ve 22. Bakütel Uluslararası İletişim ve Bilişim Tekonolojileri Sergi ve Konferansına  katılan Bakanlar onuruna bir öğle yemeği vermiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırgız Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Bakyt Sharshembiev, Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve İletişim Bakan Yardımcısı Alan Azhibayev’in iştirak ettiği toplantı Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.
Genel Sekreter Hasanov konuşmasında örnekler vererek ve istatistiki veriler sağlayarak BİT`in önemine değinmiş ve bu alanda hızlı bir girişime ve işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını da içeren tüm paydaşların kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim ve sağlık gibi diğer alanlar üzerinde BİT`in orantısal etkisini dikkate alarak ilgili projelerde yer almaları gerektiğini bildirmiştir. Genel Sekreter Hasanov ayrıca, Türk Keneşi`nin, BİT alanında Üye Devletlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesi için mükemmel bir platforma hizmet edebileceğinin altını çizmiştir.
 
Toplantı sırasında Bakanlar, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuları görüşmüşler ve ayrıca  siber güvenlik, e-devlet, TASIM projesi ve fiber altyapı ve uydu servislerinin geliştirilmesi olmak üzere 4 alt grubun kurulması hususunda mutabık kalmışlardır.
 
Toplantıda Bakanlar aynı zamanda Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu İçtüzüğünü onaylayarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı raporunu kabul etmişlerdir ve sözkonusu rapor Genel Sekreter Hasanov tarafından imzalanmıştır.
 
Toplantının sonunda, Azerpost LLC ve Türk Post (PTT) arasında bir Mutabakat Zaptı imza töreni Bakanlar huzurunda gerçekleştirilmiştir. 
 
Gelecek Bakanlar toplantısı 2017 yılı içinde Türkiye’de yapılacaktır.
 
Evsahibi Bakan Guluzade, Türk Keneşi üye ülkelerinden katılan Bakanlar onuruna bir akşam yemeği verecektir.
 
Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Proje Direktörleri Farid Damirli, Ali Çiviler, Yedil Myrzakhanov, Zhyldyz Uzakova, Araştırma Uzmanı Dastan Almen ve Protokol Müdürü Emre Yurdakul bahse konu toplantıya iştirak etmişlerdir.