Haber Arşivi

Türk Keneşi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki `Gündem 2030`un Uygulanmasında Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği için Birleşmiş Milletler Katalitik Desteği` konulu eğitime katılmaktadır.
Türk Keneşi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 29 Kasım - 2 Aralık 2016 tarihleri arasında Almanya`nın Bonn kentinde, yeni açılmış olan Birleşmiş Milletler Sistemi Personel Koleji Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Merkezinde düzenlenen "Gündem 2030`un Uygulanmasında Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği için Birleşmiş Milletler Katalitik Desteği" konulu eğitime katılmaktadır.
 
Bahsekonu eğitim programı BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) ile yakın işbirliği içinde BM Sistemi Personel Koleji tarafından geliştirilmiştir.
 
29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde, Güney-Güney ve üçgen işbirliğinin teorik kısmı bu konunun uzmanları tarafından verilen interaktif dersler sırasında ele alınmıştır. Dersler boyunca Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile bu dinamik, kapsamlı ve kapsayıcı işbirliği yönteminin ilişkisi tartışılmıştır.
 
Bahse konu eğitim programı, farklı ülkelerden gelen katılımcılar, BM kuruluşlarının temsilciler ve bölgesel organizasyonlardan yetkililerin, Güney-Güney ve üçgen işbirliğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmalarını hedefleyen, ayrıca bu konunun daha etkili ele alınmasını sağlayacak bir pilot proje mahiyetindedir.
 
Türk Keneşi ve BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) arasında varolan İşbirliği Mutabakat Zaptı, çeşitli aktiviteler ve ortak taahhütler marifetiyle Küresel Güney’in ortak ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda uygulanmaktadır.