Haber Arşivi

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Türk Keneşi Sekretaryasını ziyaret etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Türk Keneşi Sekretaryasını ziyaret etmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen 17 Ocak 2017 tarihinde Türk Keneşi Sekretaryasına bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Göreve ahiren atanan Büyükelçi Şen’e bahsekonu ziyareti çerçevesinde Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman tarafından Türk Keneşi’nin yapısı ile yürütülmekte olan proje ve faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmede bulunulmuştur.
 
Siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların detaylı olarak incelendiği görüşmede bilahare, Özbekistan’ın Türk Keneşi ile olan ilişkisinin güncel durumu ve gelecekteki üyelik potansiyeline ilişkin değerlendirilmede bulunulmuştur.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman’a Proje Direktörleri Zamin Aliyev, Ali Çiviler ve Protokol Müdürü Emre Yurdakul eşlik etmiştir.