Haber Arşivi

`Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm` başlıklı Uluslararası Konferansın `İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terörizm ve İlişkileri` konulu 2. Oturumu gerçekleştirildi.
“Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm” başlıklı Uluslarası Konferansın 1. Oturumunun ardından “İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terörizm ve İlişkileri” konulu 2. Oturum gerçekleştirilmiştir.
 
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Öktem, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Taşansu Türker, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaur Aliyev ve TOBB Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya’nın konuşmaları yeralmıştır.
 
İkinci panelde, konuşmacılar insanlığa karşı suçlar, soykırım ve terörizm kavramları ile özellikle benzer ve farklı yönleri arasındaki ilişkileri tartıştılar.
 
Moderatör Prof. Hasan Ali Karasar, Hocalı’da yaşanan trajik olayların bir soykırım fiili olduğunu olarak kanıtlayan pek çok belge ve malzemenin bulunduğunu vurgulamıştır. 
 
Emre Öktem, yasal mekanizmaların etkin hale getirilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki başvuru sayısının artırılmasının önemine dikkat çekmiştir. 
 
Ermenilerin Azerbaycan topraklarında etnik temizlik yaptığını vurgulayan Hasan Köni,  bu sebeple Azerbaycan’ın bu suçları işleyen Ermenileri yargılayabileceğini ifade etmiştir.
 
Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, günümüzde dünyanın vahşet ve terörle karşı karşıya olduğunu; ancak Azerbaycanlıların bu terörü zaten 1992 yılında Hocalı`da yaşamış olduklarını belirtmiştir.
 
Dr. Zaur Aliyev, Hocalı katliamının soykırım tanımına uyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi`nin katilleri adalete teslim edecek uluslararası bir mahkeme kurması gerektiğini bildirmiştir.
Son konuşmacı Prof. Dr. Taşansu Türker, Hocalı soykırımı hakkındaki gerçeğin uluslararası arenada duyurulabilmesi için birlikte çalışmanın önemini vurgulamıştır.
 
Konferansın katılımcısı Prof. Hüseyin Bağcı, Türkiye`de öğrencilerin Hocalı`da yaşanan trajedi hakkında bilgilendirilmesinin önemini vurgulayarak, kamu diplomasisinin bu yönde  önemli bir rol oynayacağını belirtmiştir.
 
Konuşmaların ardından Panelistler Konferans katılımcılarının gündeme getirdiği soruları yanıtlamışlardır.