Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreter yardımcısı Dr. Ömer Kocaman YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüşmüştür.
Türk Keneşi Genel Sekreter yardımcısı Dr. Ömer Kocaman 28 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf’la görüşmüştür.
 
2017 yılında Türkiye’de düzenlenmesi öngörülen Türk Keneşi II. Diaspora Forumu ve Türk Keneşi Bölgesel Diaspora Merkezilerinin faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye’nin diaspora işbirliği kapsamında sahip olduğu kurumsal tecrübenin Türk Keneşi’nin diğer üye ülkelerine çeşitli program ve projeler yoluyla aktarılması; her bir Üye Ülke diasporasından 13-18 yaş arası asgari 10 öğrencinin katılımıyla 2017 yılında Türkiye’de bir yaz kampı düzenlenmesi; ve Türk Keneşi Uluslararası Gençlik Kampı’na Üye Ülke diasporalarından 10’ar kişilik kontenjan tahsis edilmesi konularında mutabakata varılmıştır.