Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov Türk Keneşi Üye Ülkelerinin Berlin`deki Büyükelçileri ile Resmi Öğle Yemeğinde biraraya gelmiştir.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, BM Dünya Turizm Örgütü 7. İpek Yolu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Berlin’e gerçekleştirmekte olduğu resmi ziyaret çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın evsahipliği yaptığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Almanya Büyükelçisi Ramin Hasanov, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Almanya Büyükelçisi Bolat Nussupov ve Kırgız Cumhuriyeti’nin Almanya Büyükelçisi Erines Otorbaev’in katılımıyla gerçekleşen resmi öğle yemeğine iştirak etmiştir.

Resmi öğle yemeği evvelinde Genel Sekreter Büyükelçi Hasanov, Büyükelçi Aydın’la ikili bir görüşmede bulunmuş ve Türk Keneşi Üye Ülkelerinin Büyükelçilerini biraraya getiren bu toplantıyı tertiplediği için kendisine şükranlarını ifade etmiştir.

Öğle yemeği sırasında Genel Sekreter Hasanov, Büyükelçilere, Türk Keneşi`nin ekonomi, ulaştırma, gümrük, alternatif enerji, BİT, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgi aktarmıştır. Bu bağlamda, Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesine değinerek bahse konu projenin ilk tanışma gezisinin, gazetecilerin, uluslararası tur operatörlerinin temsilcilerinin ve ilgili uluslararası kuruluşların uzmanlarının katılımıyla Nisan 2017`nin sonunda yapılacağını belirterek, Türk Hava Yolları ve Astana Air`in bu gezi için sağladıkları destekten bahsetmiştir. Buna mukabil, Ortak Tur Paketinin Almanya’da daha da etkin bir şekilde tanıtılmasını teminen Berlin’deki Büyükelçilerin desteğinin önemine dikkat çekmiştir. Genel Sekreter Hasanov ayrıca, Türk Keneşi`nin UNDP, UNOSSC, UNWTO, UNAOC, AGİT, İKT, ASEAN ve EİT gibi uluslararası örgütlerle gelişmiş ilişkileri hakkında bilgi vermiştir.

Türk Keneşi Üye Ülkelerinin Büyükelçileri, Türk Keneşi`nin çeşitli alanlarda yürüttüğü projelerine tam destek verdiklerini belirtmişlerdir. Ortak Tur Paketi`nin Almanya`da tanıtımına katkıda bulunmaya hazır olduklarının altını çizmişlerdir. Ayrıca, Türk Keneşi`nin uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmak için Berlin`de ortak etkinlikler düzenlemek konusundaki kararlılıklarını bildirmişlerdir.

Resmi öğle yemeğinin sonunda Genel Sekreter Hasanov, Türk Keneşi Üye Ülkelerinin Büyükelçilerine bugünün anısına birer plaket takdim etmiştir.

Berlin’deki temasları sırasında Genel Sekreter Hasanov’a Proje Direktörü Pelin Musabay Baki ve Protokol Müdürü Emre Yurdakul eşlik etmiştir.