Haber Arşivi

Türk Keneşi heyeti Ankara`daki Uluslararası Lojistik Üssü`nü ziyaret ederek incelemede bulunmuş ve Merkezin üst yönetimi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmiştir.
Genel Sekreter Yardımcıları Abzal Saparbekuly ve Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Keneşi heyeti bugün (16 Mart) Ankara`daki Uluslararası Lojistik Üssü`nü ziyaret ederek incelemede bulunmuş ve Merkezin üst yönetimi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmiştir.

2013 yılında düzenlenen Türk Keneşi 3. Zirvesinde Devlet Başkanlarımızın üye ülkeler arasında ulaştırma verimliliğinin artırılması amacıyla bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesi kapsamında Sekretaryayı ilgili kurumlarla düzenli toplantılar gerçekleştirmek suretiyle bu yöndeki işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda görevlendirmesi kapsamında ve ulaştırma ile gümrük bakanları toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde gerçekleşen ziyaret sırasında lojistik merkezinin işleyişi ve buradaki gümrük işlemlerinin seyri hakkında bilgi alan heyet daha sonra düzenlenen istişare toplantısında bu modelin diğer üye ülkelere aktarılmasını teminen izlenebilecek yöntemler hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

Kazakistan Devlet Gelir Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Gosman Amrin`in ahiren anılan merkezde yaptığı temasları takiben gerçekleşen Türk Keneşi heyeti ziyaretindeki toplantılar sonucunda bölgemizde lojistik kapasitesinin artırılması amacıyla üye devletler arasında mevcut lojistik altyapılarının inşası ve işletilmesi hususlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak için somut modeller üzerinde çalışmalar yapma hususunda mutabakata varılmıştır.

Proje Direktörü Mehmet Şefik Yurtçiçek sözkonusu toplantılarda Genel Sekreter Yardımcılarına refakat etmiştir.