Haber Arşivi

`Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü` başlıklı uluslararası konferansın sonuçlarını içeren broşür Türk Keneşi Sekreteryası tarafından yayınlanmıştır.
Türk Keneşi ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) evsahipliğinde 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” başlıklı uluslararası konferansın sonuçlarını ve yapılan konuşmaları içeren broşür Türk Keneşi Sekreteryası tarafından hazırlanarak, basılmıştır. Bahse konu broşür aşağıdaki linkte yeralmaktadır.