Haber Arşivi

Türk Keneşi İkinci Gençlik ve Spor Çalışma Grubu toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Üye ülkeler arasında Türk Keneşi çatısı altında Gençlik ve Spor alanında başlatılan işbirliği sürecinin ikinci Çalışma Grubu toplantısında Taraflar, sürdürülmekte olan işbirliğinin halihazırdaki durumunu, bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirilen faaliyetleri, elde edilen kazanımları ve önümüzdeki dönem için planlanan proje ve çalışmaları ele almıştır.

Üye Ülkeleri temsilen toplantıya iştirak eden uzmanlar, 13 Mayıs 2017 tarihinde Bakü’de düzenlenecek Türk Keneşi İkinci Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı, Ağustos 2017’de Türkiye ve Kazakistan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Keneşi Uluslararası Gençlik Kampı, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek Türk Keneşi Gençlik Platformu, 2018 yılında Azerbaycan’ın evsahipliğinde düzenlenecek Birinci Türk Üniversite Oyunları ile Mayıs 2017 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek Etno Oyunları ve 2018 yılında Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Türk Keneşi çatısı altında oluşturulması öngörülen Gençlik Platformu’nun Yönetmeliği Taraflarca nihai hale getirilmiştir. Belge 13 Mayıs tarihinde Üye Ülke Gençlik ve Spor Bakanları tarafından onaylanacaktır.

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Proje Direktörleri Ali Çiviler, Yıldız Uzakova, Farid Damirli ve Araştırma Görevlisi Dastan Almen katılmıştır.