Haber Arşivi

`Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm` başlıklı uluslararası konferansın sonuçlarını içeren broşür Türk Keneşi Sekreteryası tarafından yayınlanmıştır.

22 Şubat 2017 tarihinde, Türk Keneşi’nin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi işbirliğiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 25 yıl önce meydana gelen ve modern zamanların en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Hocalı Soykırımı ve kurbanlarını anma vesilesiyle Ankara’da tertiplediği “Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm” başlıklı uluslararası konferansın sonuçlarını ve yapılan konuşmalardan alıntıları içeren broşür Türk Keneşi Sekretaryası tarafından hazırlanarak, basılmıştır. Bahse konu broşür aşağıdaki linkte yeralmaktadır: