Haber Arşivi

ORHUN SÜRECİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRK AKADEMİ DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN!
Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği tarafından geliştirilen ve “Orhun Süreci” olarak adlandırılan öğrenci-öğretim elemanı değişim programında 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Dönem Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) evsahipliğinde Bişkek’te düzenlenen toplantıda “Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili belgelerin müzakere edilip kabul edilmesiyle uygulama aşamasına geçilmiştir. 
 
Bilindiği üzere Türk devletleri arasındaki ortak kültür, dil ve tarih birliği Türk Keneşi’nde tecessüm eden işbirliğinin sacayağını oluşturmaktadır. Bu hususiyet Türk Keneşi’ni diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarından farklı kılmaktadır. 2012 yılında Bişkek’te düzenlenen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nin “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusuna hasredilmiş olması bu durumun somut bir göstergesidir. Bu tarihten günümüze Eğitim Bakanlarımız 4 toplantı gerçekleştirmiş ve bir dizi projenin uygulanmasına dönük kararlar almışlardır. 

Bu meyanda, üye ülkelerimizin yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla tesis edilen ve 2013’ten itibaren faaliyetlerine başlayan Türk Üniversiteler Birliği kapsamında birçok toplantılar düzenlenmiş ve bu çerçevede Türk Üniversiteler Birliği ve Yükseköğretim Alanı Oluşturma Yönergesi kabul edilmiştir. Öğrenci ve Öğretim Görevlileri arasında değişim programlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiği sürecin adı “Orhun Süreci” olarak belirlenmiştir. 
 
Türk Keneşi Teknik Komitelerinin saha ziyaretleriyle üye üniversitlerin değişim programları bağlamındaki altyapıları ve sürece yaklaşımları incelenerek raporlanmış ve bilahare Türk Keneşi Sekretaryasının koordinasyonu ve Dönem Başkanı KTMÜ’nin özverili çalışmalarıyla sürecin hukuki altyapsını teşkil edecek Yönetmelik ve ilgili belgeler hazırlanmıştır. 6-7 Nisan 2016 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenen toplantıyla kabul edilen sökonusu belgeler Türk Keneşi Eğitim Bakanları tarafından onaylandıktan sonra Orhun Süreci resmi altyapısı tamamlanmış olacaktır.  

Orhun Değişim Programının Pilot uygulaması öncelikli olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans öğrencileri için 2017-2018 eğitim öğretim yılından başlamak üzere hayata geçirilecektir ve bu çerçevede katılımcı üniversiteler arasında ikili protokoller imzalanmıştır.  

Sözkonusu Yönetmeliğin kabulü ve ikili protokollerin imzalanması Türk Akademi Dünyası için önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Nitekim projenin derhal uygulanmasının önü açılmış olup öte yandan, yasal zeminin tamamlanmasıyla da daha güçlü bir yapıya kavuşacak değişim programları zamanla Türk Akademi Dünyasının prestijli markası haline gelebilecektir. Türk Keneşi ve Türk Üniversiteler Birliği bu uğurdaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.