Haber Arşivi

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Ferid Demirli, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Kıdemli Temsilcisi Matsuoki Hideaki ile görüştü.
Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve beraberinde Proje Direktörü Ferid Demirli, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Kıdemli Temsilcisi Matsuoki Hideaki ile 19 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da görüşmüştür.
 
Görüşme sırasında taraflar kurumlarının yürütmekte olduğu faaliyetler ve işbirliği yapılabilecek alanlar hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
 
Taraflar ayrıca, Türk Keneşi ve JICA arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini teminen ortak işbirliği alanlarını kapsayacak bir İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanması üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır.
 
Ayrıca, Türk Keneşi’nin ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde başlatacağı olası projelere JICA’nın da katılması öngörülmüştür.