Haber Arşivi

Türk Keneşi İkinci Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı 13 Mayıs 2017 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir.
Türk Keneşi İkinci Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov’un evsahipliğinde 13 Mayıs 2017 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir.
 
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov’un yanısıra Kırgızistan’ın Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Kanat Amankulov, Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı Bakan Yardımcısı Berik Aryn, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Çolak, Kırgızistan’ın Bakü Büyükelçisi Aijigit Buranov ve üye ülkelerden çok sayıda üst düzey bürokrat hazır bulunmuştur.
 
Sayın Bakanlar ve Genel Sekreter, Türk Keneşi çatısı altında Gençlik ve Spor alanında gerçekleştirilen İkinci Bakanlar toplantısında yaptıkları konuşmalarda, “Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları”; “Türk Keneşi Üniversite Spor Oyunları” (Turkic Universiade); “Türk Keneşi Uluslararası Gençlik Kampları”; ve “Türk Keneşi Gençlik Festivali” faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile “Türk Keneşi Gençlik Platformu”nun kurulması konularını ele almışlardır.
 
Bu çerçevede;
 
Taraflar Üye Ülke gençleri arasındaki işbirliğini ilerletmeyi ve Türk gençlik örgütlerini bir çatı altında biraraya getirmeyi hedefleyen Türk Keneşi Gençlik Platformu’nun Kurucu Belgesini (Regülasyon) onaylamışlardır. Belge Sayın Bakanların ve heyet başkanlarının huzurunda Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov tarafından imzalanmıştır. Gençlik Platformu’nun Kurucu Belgesi 6. Türk Keneşi Zirvesinde Üye Ülke Devlet Başkanlarına arzedilecektir.
 
2. ve 3. Türk Keneşi Gençlik Kamplarının 10-16 Temmuz 2017 ve 13-19/22-28 Ağustos 2017 tarihlerinde sırasıyla Kazakistan’ın Burabay ve Türkiye’nin Antalya şehirlerinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kamplara Üye Ülke diasporalarından gençlerin de iştirak etmesinin önemi Bakanlarca vurgulanmıştır.
 
Eylül 2016 tarihinde Azerbaycan’ın Gence şehrinde gerçekleştirilen Türk Keneşi 1. Gençlik Festivalinde elde edilen başarı üzerine 2. Gençlik Festivali’nin 2018’de Kırgızistan’ın evsahipliğinde Issık Göl’de düzenlenmesi uygun bulunmuştur.
 
Türk Keneşi Birinci Üniversite Spor Oyunları’nın (Turkic Universiade) 20-25 Nisan 2018 tarihlerinde Bakü’de düzenlenmesine karar verilmiştir. Oyunlar 5 zorunlu, 2 seçmeli spor branşında gerçekleştirilecektir.
 
Benzer şekilde, Türk Keneşi Genç Liderler Forumu 2018 yılında Azerbaycan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilecektir. Forumun rotasyon esasıyla düzenli olarak her yıl bir Üye Ülkede düzenlenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.
 
Türk Keneşi 3. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısının 2017’de Kazakistan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.