Haber Arşivi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 2. Toplantısı 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.
Toplantı, üye ülkelerden iştirak eden heyet başkanlarının ve Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın konuşmalarıyla başlamıştır.

Açılış oturumunu takiben heyetler,  siber güvenlik, TASIM projesi ve fiber altyapı, uydu hizmetleri ve e-devlet başlıklı  dört alt Çalışma Grubuna ayrılmıştır. Alt Çalışma Gruplarının ardından bahse konu projelerle ilgili somut öneriler ele alınmış ve tüm öneriler taraflarca kabul edilen toplantı protokolüne yansıtılmıştır.

TÜRKPA temsilcisinin sosyal medya konusundaki sunumunu takiben soru cevap kısmı yerlamış ve toplantı sona ermiştir.