Haber Arşivi

`Veri Gücü - Sınır Yönetiminin Geliştirilmesi` konulu DGÖ bilişim konferansı ve sergisi 7 Haziran 2017 tarihinde Tiflis`te başlamıştır.
"Veri Gücü - Sınır Yönetiminin Geliştirilmesi" konulu DGÖ bilişim konferansı ve sergisi 7 Haziran 2017 tarihinde Tiflis`te başlamıştır.
 
Konferans, bilişim teknolojileri sistemleri, sağlam bir veri yönetim çerçevesi ile gümrük ve diğer ilgili alanlarda güvenlik gibi konuların ele alınmasını hedeflemektedir.
 
Toplantı, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Gürcistan Maliye Bakan Yardımcısı, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Genel Sekreteri ve Kore Gümrük Servisi Genel Müdürü tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Açılış konuşmalarını takiben toplantı, e-ticaret ve tek pencereye ilişkin konularda konuşmacıların hitaplarıyla devam etmiştir.

Anılan fuara şirketleri, uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 400`den fazla kişi katılmıştır.

Türk Keneşi Proje Direktörü Farid Damirli sözkonusu konferansa iştirak etmiştir.