Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman `Taza Koom` Uluslararası Forumuna katılmıştır.
Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 11 Haziran 2017 tarihinde Bişkek’te düzenlenen "Taza Koom" (Pak Toplum) Uluslararası Forumuna katılmıştır.

Forum’un açılış konuşmaları Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev, BM Genel Sekreteri António Guterres, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar Isakov ve Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Jeffrey Sachs tarafından yapılmıştır.

İki genel oturum ve üç tematik oturumdan oluşan Forum’da konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, “Devlet ve Toplum: İki Kalkınma Ortağı” başlıklı panelde katılımcılara hitap etmiştir.

Konuşmasında, Kırgız Hükümetine foruma nazik davetleri için teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı, Keneş tarafından BİT alanında gerçekleştirilen güncel faaliyetler hakkında bilgi aktarmıştır.

Özellikle kamu politikasıyla birlikte uygulandığında dijital teknolojilerin dönüştürücü gücünü vurgulayan Dr. Kocaman, e-devletin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki rolünün altını çizmiştir..

Türk Devletlerinin e-devlet istatistiklerine değinen Genel Sekreter Yardımcısı, e-devlet alanında Türk Devletlerine özgü ortak sorunlardan da bahsetmiştir.

Sözkonusu alanda üye ülkelerin başarılarını teyit ettikten sonra Dr. Kocaman, üye ülkelerin artık geleneksel düşünce tarzlarında sıkışıp kalma lüksünün olmadığını, BM tarafından önerilen sürdürülebilir kalkınma stratejisine uymak gerektiğini ve ancak bu şekilde şu anki zorlukların aşabileceğini ifade etmiştir.