Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar İsakov’la görüşmüştür.
Kırgızistan Hükümetinin düzenlediği "Taza Koom" (Pure Society) Uluslararası Forumuna katılmak üzere Bişkek’te bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar Isakov`la 11 Haziran 2017 tarihinde Bişkek`te biraraya gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı İsakov, Dr. Kocaman`ın Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyareti takdirle karşılamış ve dijital dönüşüm programı "Taza Koom" da dâhil olmak üzere Kırgızistan Hükümeti`nin yaptığı tüm çabalara destek verdiği için Türk Keneşi Sekreteryasına şükranlarını sunmuştur. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ayrıca, Kırgızistan`ı bölgedeki ülkeler için fırsatlar yaratacak ve onları teşvik niteliğinde olacak bir İnternet aktarma merkezi haline getirme ihtiyacını dile getirmiştir.

Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Kırgızistan`ın güncel çabalarının ülkenin dijital geleceği açısından önemli bir adım teşkil ettiğini ve Sekreteryanın "Taza Koom" programı kapsamında bazı projelerin uygulanmasında işbirliği yapabileceğini bildirmiştir.

Dr. Kocaman ayrıca yüksek teknolojilerin geliştirilmesinde diğer Türk Keneşi üye ülkelerinin tecrübelerini kullanmaya duyulan ihtiyacı vurgulayarak, sözkonusu projeye yatırımcıları aktif olarak çekmek için özel bir iş forumu düzenlemeye hazır olduklarını ifade etmiştir.