Haber Arşivi

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov Astana Ekonomik Forumu`na katılmıştır.
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov 15 Haziran 2017 tarihinde Astana Ekonomik Forumu'nda " Bir Kuşak Bir Yol -Dünya Ticaretinin Sürücüsü " Forumu'na Panelist olarak katılmıştır.

Asya için Boao Forumu Başkan Yardımcısı Yang Xiyu tarafından yönetilen Forum'a aralarında Çin Enerji Fonu Genel Sekreteri Patrick C P Ho, Avrasya Kalkınma Bankası Başkanı Dimitry Pankin, Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi, Enerji, Doğal Kaynaklar ve Jeopolitik Direktörü Ariel Cohen’in de bulunduğu önde gelen devlet adamları ve bilim insanları katılmıştır. Genel Sekreter Hasanov yaptığı konuşmada istatistiksel bilgilerle Bir Kuşak Bir Yol (OBOR) projesinin öneminin altını çizmiştir.

Genel Sekreter Hasanov yollar, demiryolları, limanlar ve elektrik hatlarında yeni altyapı yatırımlarıyla, geniş bir bölgeyi etkileyecek 900 milyar dolarlık OBOR projesinin devasa dönüştürücü gücüne değinmiştir.

Genel Sekreter Hasanov ayrıca Türk Keneşi’nin ekonomi alanındaki faaliyetleri ile Trans Hazar Ulaştırma Koridoru'ndaki ulaşım ve gümrük faaliyetleri hakkında derinlemesine bir analiz yapmıştır.

Genel Sekreter Hasanov Trans-Hazar Koridorunun OBOR girişiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, koridor boyunca lojistik maliyetleri düşüren ve nakliye operasyonlarını hızlandıran en son gelişmelere dikkat çekmiş ve Türk Keneşi'nin koridor boyunca kısa bir zaman içinde hayata geçireceği muhtemel ulaşım projelerine değinmiştir.

Panelistler ayrıca OBOR projesinin zorluklarına ve kapsayıcılığına da dikkat çekmişler , bu projeyi önümüzdeki yüzyılın belirleyici temalarından biri olarak niteleyerek dünya için önemini vurgulamışlardır.  Projenin düşük gelir grubu için emek yaratarak dünya ekonomisinde görülen gelir adaletsizliğini azaltma potansiyelinin de altını çizmişlerdir.

Genel Sekreter Hasanov Forum kapsamında, panelistler ve Foruma katılan muhatapları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş ve  Forumu takip eden Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’den basın ajanslarına da röportajlar vermiştir.

Genel Sekreter Hasanov’a, Türk Keneşi Proje Direktörü Ali Çiviler, Protokol Müdürü Emre Yurdakul ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Araz Salmanov eşlik etmiştir.