Haber Arşivi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Polonya Büyükelçisi Sayın Hasan Hasanov, Türk Keneşi Genç Diplomatlar 4. Eğitim programının katılımcılarına iki bölümden oluşan ders vermiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Başbakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Polonya Büyükelçisi Sayın Hasan Hasanov, Türk Keneşi Genç Diplomatlar 4. Eğitim programının katılımcılarına 11 Temmuz 2017 tarihinde iki bölümden oluşan ders vermiştir.

"Türk Halklarının Birliğiyle İlgili 11 Gerçek" başlıklı ilk dersinde Büyükelçi Hasan Hasanov, modern Türk halklarının etnik ataları olan Kimmerler, İskitler (Sakalar), Hunlar, Oğuzlar ve Kıpçaklar ile büyük Türk liderleri olan Oğuz Kağan ve Alp Er Tunga hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Büyükelçi Hasanov ayrıca, Tengicilik, Türk Yeni Yılı-Nevruz, Dede Korkut, Kâşgarlı Mahmud, Issık ve Orhun-Yenisey Yazıtları, 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin Türk halklarının birliğinin en önemli sembolleri arasında yer aldığını vurgulamıştır.

“Büyükelçi ve Genç Diplomat: Kendi Diplomatik Deneyimlerimden” başlıklı ikinci derste ise Büyükelçi Hasan Hasanov, kamu ve diplomatik hayatından kapsamlı deneyimlerini, diplomatik çalışma tarzı ile ilgili görüşlerini ve etkili konuşma ve müzakere teknikleri konularına ilişkin bilgi birikimini detaylı olarak paylaşmıştır.