Haber Arşivi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bişkek Büyükelçisi Hidayet Oruçov’un “Haydar Aliyev’in Milli Politikası” adlı kitabı Türk Konseyi tarafından Türkiye Türkçesi olarak bastırıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bişkek Büyükelçisi Hidayet Oruçov’un “Haydar Aliyev’in Milli Politikası” adlı kitabı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi  tarafından İstanbul’da Türkiye Türkçesi olarak bastırılmıştır.
 
Dünya çapındaki politikacı, büyük devlet adamı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin banisi ve Türk devletleri arasında süregelen işbirliğinin fikir sahiplerinden Haydar Aliyev`in siyasi biyografisinin, bugüne kadar az işlenmiş olmasına rağmen oldukça önemli bir boyutu olan milli siyaset alanındaki çalışmalarının incelenmesi ve yorumlanmasına atfedilen bu eser, ilk kez 2001 yılında Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak, daha sonra Türkçe, İngilizce, Arapça, Gürcüce ve Kırgızca olarak yayınlanmıştır.
 
Yazar Oruçov kitabında,  geride bıraktığımız asrın son çeyreğinde yaşanan tarihi olaylar silsilesinde büyük devlet adamı Aliyev’in siyasetinin şekillenmesi ve gerçekleşmesinin üzerinde durmaktadır. Kitapta Aliyev dönemi zarfında, Azerbaycan’da milli bilincin oluştuğu, özellikle milli ruhun esas taşıyıcıları olan aydınların baskılardan korunarak, kültür, bilim ve eğitimin geliştirildiği, milli özgürlüğün tesis edildiği, milli kadroların artırıldığı, güçlü tarım ve sanayi potansiyeli oluşturulduğu ve böylece bugünkü bağımsız Azerbaycan’da varolan çok yönlü ve geniş ölçekli milli siyaset için tarihi hazırlık çalışmaları yapılarak temellerin atıldığı belirtilmektedir.
 
Sözkonusu eser, net ve açık bir dilin yanısıra felsefi ve siyasi bir üslupla yazılması sebebiyle geniş kitlelere hitap edecek ve aynı zamanda Türk dünyasına ilişkin çalışmalarda da referans olarak kullanılabilecek bir çalışmadır.
 
Konuya ilişkin Azerbaycan basınında çıkan haberlerin linkleri aşağıda yeralmaktadır.