Azerbaycan’ın Karabağ Ağdam Bölgesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri - 9 Ekim 2013

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi) 9 Ekim 2013 Tarihinde Düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Gözlemcilik Yapmasına İlişkin Basın Duyurusu  

Davet üzerine, Türk Keneşi Sekretaryasınca oluşturulan ortak gözlemci heyeti 9 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemcilik yapmıştır.

Türk Keneşi Ortak Heyeti gözlem faaliyetlerini Karabağ’da yer alan Ağdam’ın işgal dışındaki ve kaçkınların yaşadığı farklı köylerinde gerçekleştirmiştir.  

Heyet, Türk Keneşi Sekretaryası mensuplarının yanısıra Üye Ülkeler olan Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den birer temsilciden oluşmuştur.
 
Bölgede bulunan 42 seçim sandığından 24”ünde gözlemcilik faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren tek uluslararası gözlemci heyetinin Türk Keneşi Gözlemci Heyeti olduğu görülmüştür.  

Türk Keneşi Gözlem Misyonu, Karabağ’da yer alan Ağdam’ın işgal dışındaki ve kaçkınların yaşadığı bölgede yürütülen seçim sürecinin uluslarası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini değerlendirmektedir.