Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Eski Başbakanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Polonya Büyükelçisi Hasan Hasanov, Türk Konseyi Genç Diplomatlar 5. Ortak Eğitim programı katılımcılarına iki konferans vermiştir.

Eski Başbakan, Eski Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Polonya Büyükelçisi Hasan Hasanov, 25-26 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Diplomasi Akademisi`nde Türk Konseyi Genç Diplomatlar 5. Ortak Eğitim programı katılımcılarına iki konferans vermiştir.
 
“Ortak Türk Değerleri” başlıklı ilk konuşmasında modern Türk halklarının etnik ataları Kimmerler, İskitler (Sakalar), Hunlar, Oğuzlar ve Kıpçaklar’a değinmiş, Büyük Türk liderleri Oğuz Han ve Alper Tunga hakkında bilgi aktarmıştır. Ayrıca Tengrizm, Türk Yeni Yılı-Nevruz, Dede Korkut, Kaşgarlı Mahmut, Issık ve Orhun-Yenisey, Yusuf Has Hacib ve 12 Hayvanlı Türk Takvimini Türk halklarının birliğinin en önemli sembolleri olarak vurgulamıştır.

Büyükelçi Hasan Hasanov’un ikinci konuşmasının konusu “Büyükelçi ve Genç Diplomat ilişkisi: Büyükelçinin Bakış Açısı / Diplomatik Tecrübemden Kesitler" olmuş ve konuşmasında kamu ve diplomatik hizmet konusundaki kapsamlı deneyimini, diplomatik çalışma tarzına bakışını ve etkili konuşma ve müzakere teknikleriyle ilgili tavsiyelerini katılımcılara aktarmıştır.