Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri - 1 Kasım 2015

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Seçim Gözlem Uluslararası Misyonu Azerbaycan Cumhuriyeti`nin daveti üzerine 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Azerbaycan Parlamento seçimlerini gözlemlemiştir. 
 
Türk Keneşi Sekreterya yetkilileri, Türk Keneşi üye ülkeleri ve Türk Akademisi temsilcilerinden oluşan heyet iki grup halinde Bakü ve Gence şehirlerinde gözlem faaliyetlerinde bulunmuştur. 
 
Seçim gözlem misyonu, seçim sürecine ve devletin egemenliğine müdahale etmeden, Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı yanısıra uluslararası hukukun organizasyon ve seçimlerin yürütülmesi için genel kabul gören kurallarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 

Misyon, seçimlerin evvelinde yaptığı çalışmalarda seçim kampanyasına ilişkin herhangi bir kanun ihlaline rastlamamıştır. Bütün yasal ve örgütsel koşullar seçimlerin tarafsız bir ortamd gerçekleşmesi için geniş bir yelpazede sağlanmıştır.

Halkın özgür iradesinin tam olarak sandığa yansıması ulusal mevzuat çerçevesinde sağlanmış ve seçim günü, oy sayımı ve sonuçların listelemesi zamanında yapılmıştır.