Bağımsızlıklarının 25.Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, İkinci Gün