Daimi Teknik Komite ile ortak bir oturum da içeren Dünya Gümrük Örgütü’nün, DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması (TKA) Çalışma Grubu Toplantısı sona ermiştir.

Brüksel’de Dünya Gümrük Örgütü merkezinde düzenlenen ve Daimi Teknik Komite ile ortak bir oturum da içeren Dünya Gümrük Örgütü’nün, DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması (TKA) Çalışma Grubu Toplantısı 18 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir.

Toplantıların gündeminde, Sınır Ajansı İşbirliği, Zaman Yayın Çalışması, Gümrük Müşavirleri, Transit ve benzeri konular yeralmıştır.

DGÖ üyesi ülkeleri ve davet edilen kuruluşlar, yukarıda belirtilen gündem maddelerine ilişkin önerileri ve çeşitli girişimleri ele almışlardır.
 
Türk Konseyi Proje Direktörü Özge Pan bahsekonu toplantıya iştirak etmiştir.