Eski Genel Sekreterler

Büyükelçi Halil Akıncı – Eylül 2010 – Eylül 2014 arasında Türk Keneşi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.

1945, Muğla - Ula doğumlu. Lisansını 1967’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler Bölümü’nde tamamladı. Dışişlerinde başkâtip, konsolos, şube müdürü, daire başkanı, bakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu. NATO Sekretaryasında 1980-1989 arası Sovyet Uzmanı Yönetici olarak çalıştı. T.C. Moskova Büyükelçiliğinde başkatip, elçi müsteşar ve Büyükelçi olarak üç defa görev yaptı. Elçi Müsteşar iken aynı zamanda Aralık 1992 – Mayıs 1993 arasında AGİK (AGİT) in kurduğu ilk bölgesel misyon olan Gürcistan misyonuna başkanlık etti. Daha sonra Eski Sovyet Coğrafyasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Ljubljana ve Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bölge ülkeleri ile ilgili önemli bilimsel toplantı ve çalışmalarda yer aldı. 2008’de Moskova Büyükelçisi olarak atandı. Eylül 2010’da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından Türkdildeş Ülkeler İşbirliği Keneşi (Türk Keneşi) Genel Sekreterliği görevine getirildi.

1975 ve 2010 yılları arasında Sovyetler Birliği, Rusya, Orta Asya Ülkeleri, Kafkaslar ve Hindistan konulu birçok bilimsel toplantı ve konferanslara katılan Akıncı NATO Sekretaryasında çalışırken çeşitli askeri akademiler ve üye ülkelerin üniversitelerinde ders verdi. Büyükelçi Akıncı Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz bölgesi, Afganistan ve Hindistan hakkında birçok makale yazdı. 2010 yılında Mansura Haidar’ın yazdığı “Hint-Türk Mimarisi” adlı kitabın editörlüğünü yapan Akıncı kitabın “Türkler ve Hindistan, Hindistan ve Türkiye” başlıklı kısmını da kaleme almıştır.
Aralık 2010’da TASAM tarafından “2010 Yılı Vizyon Sahibi Bürokrat” ödülüne layık görüldü.

Büyükelçi Akıncı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Avrasya Üniversitesinin fahri profesörüdür.

Sayın Halil Akıncı, bir yıl süreyle 16 Eylül 2015 tarihine kadar danışman olarak Türk Keneşi'nde görev yapmaya devam etmektedir.