Genel Sekreterin Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Başkanı İlyas Demirci ile Görüşme